Vikartjenester

Vikartjenester

Det kan være ulike årsaker til at en bedrift ønsker å bemanne opp eller leie inn arbeidskraft for en periode, enten det er sesongsvingninger, prosjekter, sykdom eller permisjoner. Ved å leie inn ekstra arbeidskraft for en kortere eller lengre periode viser man som leder at en ønsker å ivareta sine fast ansatte medarbeidere.

Før vi presenterer kandidater til våre kunder har vi gjennomført følgende:

  • Grundige intervjuer
  • Kartlagt motivasjon, kompetanse og personlige egenskaper
  • Sjekket referanser

Ved utleieoppdrag har Partner1 arbeidsgiveransvaret for kandidaten. Dette innebærer også at Partner1 vil dekke de sosiale kostnadene i innleieperioden, inkludert lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, OTP, sykelønn, forsikringer, mm. Som kunde betaler du kun for utført arbeid.

Vi følger opp gjennom hele oppdragsperioden, og slik kvalitetssikrer vi at både kunde og kandidat opplever et samarbeid som samsvarer med forventninger.