Rekruttering

Rekruttering

Vi er opptatt av å finne den riktige ressursen for deg. Dette betyr at vi vurderer både kompetanseprofil, motivasjon og personlige egenskaper opp mot krav og miljø hos oppdragsgiver.

Vår prosess omfatter kartlegging, søknadsadministrasjon, intervju, dybdeintervju og referanseinnhenting. Finalekandidater presenteres for oppdragsgiver.

Partner1 tilbyr følgende bistand i rekrutteringsprosessen:

  • Intern og ekstern annonsering av stillingen etter ønske fra oppdragsgiver.
  • Søk etter kandidater i våre baser og nettverk, samt eksterne baser
  • Siling av aktuelle kandidater
  • 1.gangs intervju med aktuelle kandidater
  • Presentasjon av oppdragsgiver, samt stilling til kandidat
  • Dybdeintervju
  • Referansesjekk
  • Presentasjon av finalekandidater til oppdragsgiver
  • Oppfølging og kontakt med kandidaten mht. intervju hos oppdragsgiver

Vi kan også om ønskelig gjennomføre personlighetstest av type OPQ32 for kartlegging av kandidatenes tanke- og handlingsmønster i jobbsammenheng.