Nyttige linker

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kontrollerer at at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. På disse sidene finner du mye info om arbeidsmiljøloven og andre relevante regelverk.

Ledernett
Ledernett.no er Norges ledende HR-portal. Her finner du informasjon om karriere, personalutvikling, kurs og utdanning og masse mer. Denne siden har spesialisert seg innen Human Resource

NAV Veiledning
NAVs veiledningsverktøy på internett. Målet med veiledningen er at du skal kunne foreta gode beslutninger i dine yrkesvalg.

Statens Reiseregulativ
Her finner du oversikt over gyldig satser i fm reiser.

Diverse skjema

Egenerklæring (word)

Kilometergodtgjørelse(excel)

Reiseregning (excel)

Kontantutlegg (excel)