Nyttige linker

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kontrollerer at at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. På disse sidene finner du mye info om arbeidsmiljøloven og andre relevante regelverk.

Karrierelink.no
Karrierelink.no inneholder et bredt linkesortiment innenfor jobb, utdanning og egenetablering. Karrierelink.no har som mål å bli landets ledende portal for nevnte områder.
Karrierelink.no vil inneholde artikler skrevet av anerkjente ledere, politikere, advokater, konsulenter, forskere og forfattere. Portalen har ukentlige nyhetsoppdateringer hentet fra dagspressen.

Ledernett
Ledernett.no er Norges ledende HR-portal. Her finner du informasjon om karriere, personalutvikling, kurs og utdanning og masse mer. Denne siden har spesialisert seg innen Human Resource

NAV Veiledning
NAVs veiledningsverktøy på internett. Målet med veiledningen er at du skal kunne foreta gode beslutninger i dine yrkesvalg.

Statens Reiseregulativ
Her finner du oversikt over gyldig satser i fm reiser.

Diverse skjema

Egenerklæring (word)

Kilometergodtgjørelse(excel)

Reiseregning (excel)

Kontantutlegg (excel)

Lønnskalender 2017 (pdf)